Sähköhuolto

Sähkön siirto ja jakelu

Sähkönsiirto

Sähköä siirretään korkeajännitteisessä (440 kV ja 220 kV) kantaverkossa pitkiä matkoja voimalaitoksista kulutuskeskuksiin. Suomessa sähköä siirretään pääasiassa pohjoisen vesivoimalaitoksista etelään ja Venäjän tuontilinkeiltä idästä länteen. Ruotsin siirtoyhteydet toimivat huonoina vesivuosina Suomesta Ruotsiin päin ja hyvinä päinvastaiseen suuntaan. Sähkö pyrkii virtaamaan aina kohti kalliimpia markkinoita.

Siirtoverkkoon kuuluvat myös muuntoasemat ja niiden yhteydessä olevat kytkinlaitokset. Kytkinlaitosten katkaisijat erottavat vikakohdan muutamassa millisekunnissa, jos johdossa on oikosulku tai maasulku. Käytännössä näin pystytään eristämään vika ennen, kun se leviää muualle.

Siirtoverkonhaltijalla on myös käytössä noin 1000 MW ns. nopeita varavoimalaitoksia, jotka käynnistetään, kun suurimmat voimalat putoavat verkosta. Varavoimateho muodostuu kaasuturbiineista, dieselmoottoreista ja poiskytkettävistä kuormista.

Sähkönjakelu

Kuluttajille tapahtuva sähkön jakelu tapahtuu paikallisten verkkoyhtiöiden toimesta. Yhtiöt tuottavat yleensä osan sähköstään ja ostavat loput kantaverkosta. Käytännössä sähkön siirto alueen sisällä pienasiakkaille tapahtuu yleensä 20 kV:n ja 400 V jakeluverkoissa. Suurasiakkaita saavat sähkönsä usein suoraan kantaverkosta tai 110 kV:n verkosta.

Sähkön jakelu on myös monopolitoimintaa, ja sen hinnoittelua valvotaan Energiamarkkinavirastosta. Suurimmat sähköyhtiöt joutuvat erottamaan verkkotoiminnan erillisen yhtiön piiriin parin vuoden päästä.

Sähkön jakelu muodostaa melkein puolet sähkön pienjännitesähkön kustannuksista. Sähkön siirtomaksut ja sähköverot peritään yleensä jakeluyhtiön toimesta. Näin jakelu ja siirto tulevat pienasiakkaalle melkein yhtä kalliiksi kuin itse sähköenergia.

Sähkömarkkinoiden toimintaa voidaan verrata tavanomaisen vähittäistavarakaupan kaupankäyntiin, siinä kauppias ostaa tarvikkeet tukusta ja hakee ne jakeluautolla kaupan hyllylle. Asiakkaat hakevat tavarat kaupasta, mutta sähkö jaellaan aina kotiin asti. Siksi jakelukustannukset sähkössä muodostuvat suhteellisen kalliiksi.