Lämpöhuolto

Lämpöjärjestelmän valinta

Energian hintakehitys

Kannattavuuslaskelmien tekemistä varten kannattaa tarkastella vaihtoehtoisten energialähteiden kustannusten kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Todennäköistä on, että kustannuskehitys jatkuu samanlaisena myös tulevaisuudessa.

Lämpöenergialähteiden hintakehitys (kesäkuun hinta, sis. alv 22 %)
  Kaukolämpö Sähkö Kevyt polttoöljy Raskas polttoöljy Maakaasu Polttohake
  eur/MWh c/kWh eur/MWh eur/MWh eur/MWh eur/MWh
1995 35,2 5,85 25 17 12,6 12,3
1996 35,4 6,37 26 17 13,5 11,7
1997 36,4 6,54 32 18 14,5 10,9
1998 37,3 6,69 27 16 14,5 9,3
1999 37,8 6,49 25 16 14,3 9,4
2000 38,2 6,37 38 27 16,8 9,4
2001 40,4 6,30 41 24 19,4 10,0
2002 42,1 6,76 35 23 18,7 11,1
2003 43,8 7,08 40 29 19,6 12,2
2004 44,7 7,88 42,7 26,2 18,7 11,7
2005 46,7 7,66 60,7 33,5 20,7 13,0
Nousu/v 3 % 3 % 9 % 7 % 5 % 1 %

Kun ennustetaan hintoja seuraavan kymmenen vuoden ajalle, voidaan olettaa, että hinnat nousevat samalla lailla kuin ennenkin. Tällöin laskentahintoina voisi vuoden 2010 ennustehintoja. Energialähteille saadaan seuraavat laskennalliset hinnat vuodelle 2010:

Kaukolämpö 54 eur/MWh
Sähkö 8,9 c/kWh
Kevyt polttoöljy 93 c/litra
Raskas polttoöljy 47 eur/MWh
Polttohake 14 eur/MWh

Varsinkin kotimaisten polttoaineiden hinnat saattavat vaihdella paikallisesti merkittävästi. Joten energian hinnat kannattaa selvittää ennen valintapäätöksiä.

Taloudellisuusvertailu

Lämpöjärjestelmän valinta tehdään laskemalla kaikille kysymykseen tuleville vaihtoehdoille vuosikustannukset. Seuraavassa on tehty suuruusluokkalaskelma noin 120 m2 asunnolle, energian hintoina on käytetty vuoden 2015 ennustettuja hintoja.

Lämpöjärjestelmien vuosikustannukset 120 m2 asunnolle vuoden 2010 hinnoilla
    Suora sähkö Lämpöpumppu Kaukolämmitys Öljykattila
Huoneistoala m2 120 120 120 120
Lämmönkulutus kWh 13 000 15 000 15 000 15 000
Öljyn kulutus litra - - - 1 800
Sähkönkulutus
 - Lämmityssähkö kWh 13 000 5 000 - -
 - Kiinteistösähkö kWh - 500 500 500
 - Taloussähkö kWh 5 000 5 000 5 000 5 000
 - Yhteensä kWh 18 000 11 500 5 500 5 500
Investoinnit
 - Lämmönjakohuone eur 1 000 4 000 4 000 6 000
 - Lämpökeskuslaitteet eur 1 000 5 000 2 000 3 000
 - Maalämpöputkisto eur
 - Öljysäiliö eur - 3 000 - 2 000
 - Patteriverkosto eur 3 000 4 000 4 000 4 000
 - Liittymismaksut eur 1 500 1 500 1 500 1 500
 - Sekalaiset eur 500 2 000 1 000 1 500
 - Yhteensä eur 7 000 19 500 12 500 18 000
 
Energiakustannukset
 - Kaukolämmön hinta eur/MWh - - 54 -
 - Öljyn hinta eur/l - - - 0,93
 - Kustannukset eur - - 810 1 670
Sähköenergia
 - Hinta c/kWh 8,9 8,9 10 10
 - Kustannukset eur 1 600 1 020 550 550
Yhteensä eur 1 600 1 020 1 360 2 220
 
Käyttökustannukset eur 70 195 125 180
 
Pääomakustannukset
- Pitoaika v 25 25 25 25
- Laskentakorko % 4 4 4 4
- Annuiteetti % 6,4 6,4 6,4 6,4
Yhteensä eur 448 1 248 800 1 152
 
Kokonaiskustannukset eur 2 048 2 268 2 285 3 372

Sähkölämmitys on edullisin lämmitystapa. Lämpöpumppu- ja kaukolämpö maksavat noin 10 % enemmän kuin sähkölämmitys ja öljylämmitys maksaa noin 60 - 70 % enemmän kuin sähkölämmitys. Öljylämmitys alkaa olla jäämässä historiaan uusissa omakotitaloissa. Koska sen käyttökustannukset ovat ainakin tällä hetkellä sähkölämmitystä edullisemmat, vanhoista laitteista ei kannata kuitenkaan luopua.

Lämpöpumpulla on pienimmät vuotuiset energian hankintakustannukset. Lämpöpumppu säästää vuotuisissa energia- ja käyttökuluissa noin 580 euroa, mutta lisäinvestoinnin takaisinmaksuaika on noin 20 vuotta. Yleensä vain alle 10 vuoden takaisinmaksuajan omaavia investointeja voidaan pitää kannattavina. Mutta lämpöpumpun hankintaa voi suuremmissa kohteissa pitää perusteltuna.

Ympäristökysymykset

Vastuullinen lämmittäjä selvittää myös lämiitystapojen ympäristökysymykset. Näistä tärkeimpiä ovat hiilidioksidi (CO2) ja pienhiukkaset.

Hiilidioksidipäästöille on olemassa säästötavoitteet, joihin EU ja sen mukan myös Suomi on sitoutunut. Eri lämmitysmuotojen CO2-päästöt Suomessa ovat keskimäärin seuraavat:

    Suora sähkö Lämpöpumppu Kaukolämpö Öljylämmitys
Lämmöntuotanto
 - ominaispäästö g/kWh 210 210 360 250
 - päästö vuodessa kg 2 730 1 155 5 400 3 750
 
Sähköntuotanto
 - ominaispäästö g/kWh 210 210 210 210
 - päästö vuodessa kg 1 050 1 050 1 155 1 155
Kokonaispäästö kg 3 780 2 205 6 555 4 905

Suoraan sähkölämmitykseen verrattuna saadaan lämpöpumpulla noin 42 %:n säästö CO2-päästöissä. Kaukolämmitystalon päästöt ovat 73 % ja öljylämmityslaton 30 % suuremmat kuin sähkölämmitystalon CO2-päästöt. Hiilidioksidipäästöjen pienuus selittyy sillä, kun sähköntuotannosta noin puolet tuotetaan CO2-päästöttömillä tavoilla eli ydin-, vesi-, tuuli- ja biovoimalla