Lämpöhuolto

Yleistä

Kiinteistöjen lämmöntuotanto jakautuu Suomessa paikallispolttoaineiden, kaukolämmityksen, sähkölämmityksen ja lämpöpumppujen kesken seuraavasti:

1990 2000 2004 Osuus
  TWh TWh TWh %
Paikallispolttoaineet
Puu ja turve 6,0 6,4 6,8 12 %
Kevyt polttoöljy 11,3 9,2 9,7 17 %
Raskas polttoöljy 2,9 0,8 0,9 1 %
Maakaasu 0,3 0,5 0,6 1 %
Yhteensä 20,5 16,9 18,0 31 %
Osuus 43 % 35 % 31 %
 
Keskitetyt järjestelmät
Kaukolämmitys 20,2 23,7 27,2 48 %
Sähkölämmitys 6,3 7,4 9,8 17 %
Lämpöpumput 0,7 0,9 2,3 4 %
Yhteensä 27,2 32,0 39,3 69 %
Osuus 57 % 65 % 69 %  
Yhteensä TWh 47,7 48,9 57,3 100 %

Keskitetyt järjestelmät kasvattavat markkinaosuutta paikallisen polttoaineiden kustannuksella. Kaukolämmitys soveltuu parhaiten kerrostaloihin ja sähkölämmitys omakotitaloihin. Haja-asutusalueilla kotimaiset polttoaineet ovat kannattavia, jos puupolttoaineita on edullisesti saatavista esimerkiksi omasta takaa.

Kaukolämmityksen markkinaosuus on jo 48 %. Sähkölämmitys ja lämpöpumput kattavat yhdessä noin 21 % lämmöntuotannosta. Öljyn markkinaosuus on 18 %. Puu ja turve kasvavat koko ajan, mutta jäävät vielä noin 12 % tasolle.