Faktaa sähkön kilpailutuksesta

Sähkösopimukset

Sähköenergiasopimus

Tarjouksen liitteenä on yleensä ehdotettu sähkösopimus ja valtakirja vanhan sopimuksen irtisanomista varten. Molemmat täytyy vielä täyttää ennen uuden sähkösopimuksen voimaanastumista.

Jos olet ostanut sähkösi ennen ilman kilpailua paikalliselta verkkoyhtiöltä, niin irtisanomisaika on kaksi viikkoa. Muussa tapauksessa irtisanomisaika on se, minkä olet sopinut. Yleensä sopimukseen kannattaa panna paperille, että sopimus on määräaikainen ja päättyy tiettynä päivänä ilman erillistä irtisanomista. Siinä piilee vaara, että myyjä haluaa korottaa hintaa, kun sopimus päättyy ja sitoa uuden hinnan vuodeksi eteenpäin. Jos haluaa halvan hinnan, silloin kannattaa taas pyytää uudestaan tarjouksia.

Sähkönsiirtosopimus

Jos kilpailutat sähkösi ensimmäistä kertaa, tulee verkonhaltijan (aikaisemman sähkönmyyjä) kanssa tehdä sähköstä siirtosopimus, jonka jälkeen verkkoyhtiö laskuttaa vain sähkön siirrosta. Siirtosopimuksen voi tehdä soittamalla verkkoyhtiön tai lähettämällä sinne sähköpostiviesti tai kirje, jossa sanotaan vaikkapa niin, että "Irtisanon sähkönsopimuksemme päättyväksi 1.11.200x ja haluan tehdä kanssanne erillisen siirtosopimuksen kohteen (Kotikatu 1 A 2) sähköstä 2.11.200x alkaen Kunnioittaen. Matti Meikäläinen." Yleensä vain kirjallinen ja omakätisesti tehty irtisanominen tulkitaan sitovaksi.