Faktaa sähkön kilpailutuksesta

Hinta-arviot

Markkinahinta

Sähkön hinnanmuodostus on tänään markkinahintapohjaista. Sähkön markkinahinta löytyy joka hetki Nordpoolin sivuilta (www.nordpool.no) kohdasta Financial market data. Sieltä sähkölle löytyy hinta seuraaville vuosille tai vuosineljänneksille. Jos haluaa ostaa sähköä kiinteällä hinnalla esimerkiksi vuosiksi 2007 ja 2008 ja hinnat ovat esimerkiksi 36 ja 34 eur/MWh. Tällöin kahden vuoden keskihinta on 35 eur/MWh eli 3,5 c/kWh.

Myyntihinta

Sähkön myyjät laskevat verottoman myyntihinnan siten, että ne lisäävät sähkön markkinahintaan omat marginaalinsa. Suurasiakkailla tuo marginaali on hyvin pieni esimerkiksi 3 %, jolloin kahden vuoden verottomaksi keskihinnaksi tulee 1,03 x 35 = 36 eur/MWh. Verollinen keskihinta on 1,22 x 35 eli 40,0 eur/MWh (4,0 c/kWh). Pienasiakkailla marginaali voi olla 30 %, jolloin verottomaksi hinnaksi tulee 1,3 x 35 = 45,5 eur/MWh ja verolliseksi hinnaksi 5,6 c/kWh.

Kilpailun avulla pienennetään sähkön myyjien marginaalia. Kilpailun alkuvuosina sähkönmyyjien marginaalit teollisuusasiakkaille olivat lähellä nollaa. Nyt suurimmat myyjät raportoivat keskimäärin 10 - 20 % voittoja sähkönmyynnin liikevaihdosta. Jos tällöin vaikka puolet asiakkaista ostaa 3 % marginaalilla, niin aika moni maksaa 30 % lisähintaa.

Tarjoushinta

Sähkön myyjän tarjouslaskelma lähtee seuraavan vuoden markkinahinnoista (eur/MWh) ja niiden keskihinnoista, jos vuosia on enemmän kuin yksi. Kun siihen lisätään laskutuskulut 2 eur/kk ja 3 %:n marginaali, saadaan tarjoushinta-arvio vähittäisostajalle. Esimerkkitarjous:

Markkinahinta 3,50 c/kWh
Marginaali 3 % 0,11 c/kWh
Yhteensä 3,61 c/kWh
Alv 22 % 0,72 c/kWh
Yhteensä 4,40 c/kWh + laskutusmaksu 2 eur/kk

Oleellista on seurata markkinahinnan kehitystä ja sen muutoksen suuntia, ennen tarjouspyynnön tekemistä. Hintojen seuranta tehdään Energianet.fi:ssä kohdassa Hintaseuranta.