Faktaa sähkön kilpailutuksesta

Sähkölasku

Sähkölaskut

Kilpailuttaminen alkaa siitä, kun selvität ensin, kuinka paljon maksat sähköstäsi. Se selviää sähkölaskustasi. Jos ostat sähkösi ilman kilpailua, sähkölaskusi on yksi, mutta siinä on eritelty erikseen sähköenergian ja sähkön siirron osuudet. Jos olet vaihtanut toimittajaa, saat sähköenergialaskun ja siirtolaskun yleensä erillisinä laskuina.

Sähköenergialasku

Sähköenergia hinta käsittää yleensä kiinteän perusmaksun ja sähkön kulutuksesta riippuvan energiamaksun. Kulutetun energian määrää mitataan kilowattitunteina (kWh). Kun perusmaksu ja energiamaksu lasketaan yhteen ja jaetaan kulutetulla energiamäärällä, saadaan todellinen sähkön hinta (c/kWh). Esimerkiksi

Sähköenergian esimerkkilasku (-laskelma)
- Kulutusmaksu 5000 kWh x 0,036 c/kWh 180,00 eur
- Perusmaksu 12 kk x 2 eur/kk 24,00 eur
Yhteensä 204,00 eur
- Arvonlisävero 22 % x 204 eur 44,88 eur
Yhteensä 248,88 eur
Energian yksikköhinta 248,88 eur/5000 kWh 4,98 c/kWh

Sähkönsiirtolasku

Sähkön siirron kustannukset käsittävät yleensä perusmaksun (kiinteän maksun), kulutusmaksun ja sähköverot. Kiinteä maksu on porrastettu yleensä liittymän suuruuden eli sulakekoon mukaan ja se kattaa yleensä verkon pääomakustannukset. Kulutusmaksu kattaa yleensä verkon ylläpidon kustannukset. Sähkövero on valtion määräämä kullekin kuluttajaryhmälle määrätty vakiomaksu.

Voit laskea sähkön siirron osatekijät yhteen samalla tavalla kuin energiamaksun kohdalla ja saat tietää mitä siirto oikeasti tulee maksamaan käyttämääsi kilowattituntia kohti. Siihen ei kuitenkaan voi vaikuttaa muuten kuin ostamalla sähköä vähemmän tai vaihtamalla sulakekokoa tai mittaustapaa. Esimerkkilasku voi olla seuraava:

Sähkön siirron esimerkkilasku (-laskelma)
- Perusmaksu 12 kk x 1,5 eur/kk 18,00 eur
- Kulutusmaksu 5000 kWh x 0,025 eur/kWh 125,00 eur
- Sähkövero 5000 kWh x 0,00743 eur/kWh 37,00 eur
Siirto yhteensä 180,00 eur
- Arvonlisävero 22 % 180,00 eur 39,60 eur
Yhteensä 219,60 eur
Siirron yksikköhinta 219,60 eur/5000 kWh 4,39 c/kWh

Jos kilpailutat sähkösi, saat erikseen energialaskun ja siirtolaskun. Siirtolaskusi pysyy kilpailuttamisen jälkeen samansuuruisena kuin ennenkin. Energialaskusi on sen jälkeen selvästi pienempi, koska sähkön hinta on alempi. Jos sen lisäksi opit myös säästämään energian kulutusta, voit vaikuttaa myös siirtolaskusi suuruuteen.

Laskutus

Tavallisilla pienkuluttajilla (sulakekeko 3 x 63 A tai alle) on käytössä yleensä arviolaskutus, jolloin saat laskusi samansuuruisina erinä esimerkiksi yhden, kahden tai kolmen kuukauden välein. Kuitenkin vuoden kuluttua kilpailuttamisen aloituksesta luetaan mittarisi ja lähetetään tasauslasku. Tasauslaskussa peritään se osa energiasta ja energian siirrosta, jonka olet käyttänyt enemmän kuin olet arvioinut tai hyvitetään, jos olet saanut vuoden aikana säästöä.

Tuntimitatut suurkohteet laskutetaan yleensä kuukausittain mitatun kulutuksen perusteella. Tällöin arviolaskuja tarvitaan vain, jos mittaustietoja on jonkun kuukauden aikana jäänyt saamatta. Kun lasku tulee, on hyvä aina verrata onko sähköenergialaskun ja sähkön siirtolaskun kilowattituntimäärät samansuuruisia. Tuntimittaus antaa tämän tarkistusmahdollisuuden.