Faktaa sähkön kilpailutuksesta

Lainsäädäntö

Käyttäjät jaetaan kohteen kulutuksen määrän ja sähkönmittaustavan mukaan kolmeen perusryhmään: A) pienkohteet, joiden sulakekoko on 3 x 63 A tai kuluttavat alle 100.000 kWh. B) kaukoluettavalla tuntimittarilla varustetut kohteet ja C)suurkohteet joissa ei ole kaukoluettava tuntimittaria. Niiden asema poikkeaa kilpailuttamismielessä toisistaan.

A. Pienkohteet

Pienkohteet, joiden sulakekoko on korkeintaan 3 x 63 A tai kuluttavat alle 100.000 kWh vuodessa, saavat kilpailuttaa sähkönsä vaikka heillä ei ole kaukoluettavaa tuntimittaria. Tähän ryhmään kuuluvat käytännössä kaikki kotitaloudet. He voivat käyttää sähköä ostaessaan perinteistä kilowattituntimittaria

A1. Alle 10.000 kWh kuluttavilla kotitalouksilla on yleensä yksiaikamittari. He ostavat sähkönsä ns. yleistariffilla, jossa sähkö on aina samanhintaista kellon tai vuodenajasta riippumatta.

A2. Yli 10.000 kWh kuluttavat kohteet on varustettu usein kaksiaikamittarilla. He ostavat sähkönsä ns. yösähkötarffilla, jossa sähköä myydään arkipäivinä klo 7:00 - 22:00 välisenä aikana korkeampaan hintaa ja muina aikoina halvempaan hintaan.

A3. Yli 10.000 kWh kuluttavat, jotka ostavat sähkönsä ns. kausitarffilla, jossa talviarkipäivän (klo 7:00 - 22:00) sähkö on kallista ja muu aika halpaa. Talvipäiviksi lasketaan 1.11 ja 31.3 välillä oleva viiden kuukauden jakso.

B. Tuntimittauksella varustetut suurkohteet

Kaukoluettavalla tuntimittarilla varustetut kohteet voivat aina kilpailuttaa sähkönsä sulakkeiden koosta riippumatta. Usein samalla yhtiöllä on useita kohteita, jolloin kaikkien kohteiden sähköt voi ostaa samalta toimittajalta. Kilpailuttamisen voi tehdä yhtä aikaa kaikille kohteille ja kilpailuttamisen jälkeen kaikkien kohteiden sähköt voivaan hankkia samalta toimittajalta. Yhteisosto tekee hankinnan ja laskutuksen sekä myyjälle että ostajalle yksinkertaisemmaksi. Usein kuitenkin jonkun kohteen sähköt voi hankkia paikalliselta toimittajalta, vaikka muiden kohteiden sähköt on hankittu yhteisostona.

C. Ilman tuntimittausta olevat suurkohteet

Suurkohteet, joiden sulakekoko on yli 3 x 63A ja jotka kuluttavat yli 100.000 kWh vuodessa eivät voi kilpailuttaa sähköä, jos kohteeseen ei ole hankittu kaukoluettavaa tuntimittaria. Nämä ovat lainsäädännössä väliinputoajia, joiden ei välttämättä edes kannata hankkia noin 500 euroa maksavaa mittaria ja siihen kiinteää puhelinyhteyttä.

Uudessa sähkölaissa on määritelty, että nämäkin kohteet pitää tulevaisuudessa varustaa kaukoluettavilla tuntimittareilla, jolloin ne siirtyvät kohtaan B). Jos sähköä kuluu yli 100.000 kWh vuodessa, alkaa tuntimittarin hankinta olla jo muutenkin kannattavaa. Tällöin sähköenergialasku ilman veroja on noin 3000 euroa vuodessa, jolloin noin 10 - 20 %:n säästö sähkölaskussa tekee mittarinhankinnasta kannattavan.