Energian säästö

Lämmönkulutus

Tilan tarve

Suurin lämmitykseen vaikuttava tekijä on tilantarve. Jos lämmitettävä tila kasvaa, niin lämmönkulutus kasvaa samassa suhteessa. Tyypillinen tilantarve on 40 m2/asukas. Tässähän käy niin, että ne jotka tiloja varsinaisesti tarvitsevat eli lapsiperheet asuvat ahtaammin ja monet suureen kotiin tottuneet eläkeläiset väljästi. Säästäminen alkaa tilan tarpeen oikealla mitoittamisella.

Lämmitys

Lämmöntarve on vesikeskuslämmitystaloissa tyypillisesti noin 50 kWh/m3 vuodessa. Siitä 20 % kuluu lämpimän käyttöveden valmistukseen ja loput asunnon lämmitykseen. Lämmönkulutuksen voi vaikuttaa, kun huolehtii siitä, että patteriveden lämpötilan säätö lämmönjakohuoneessa toimii ja se on oikein viritetty. Tärkeintä on mikä on menoveden lämpötila, kun ulkona on nolla astetta. Siinä tilassa talvella lämpöä kuluu eniten. Tuo oikea lämpötila löydetään, kun joku talossa jaksaa säätää lämpötilan sellaiseksi, että putkistosta kaukaisemman asukkaan huoneiden lämpötilaksi tulee + 20 ...+ 21 C astetta.

Patterikohtaiset termostaattiventtiilit huolehtivat huonekohtaisesta lämmönsäädöstä. Kun ostat termostattiventtiilit, niin osta malli, jossa on esisäätö. Pyydä venttiilitoimittajaa tai konsulttia laskemaan kullekin venttiilille oikeat säätöarvot. Vaadi että asentaja säätää venttiilit noihin arvoihin ja pyydä takuu siitä, että huoneiden lämpötilat ovat + 20 ja + 21 C asteen välillä.

Lämmin käyttövesi

Lämpimän käyttöveden arvon taas tulisi olla koko ajan + 55 C asteessa. Monesti säätöventtiilin koko on liian suuri ja venttiili menee aina välillä kokonaan kiinni. Silloin suihkusta tulee vaihtelevan lämpöistä vettä. Nykyaikaiset yksiotehanat antavat sopivan määrän oikeanlämpöistä vettä, jos ne ovat kunnossa. Jos eivät ole, niin ne kannattaa vaihtaa uusiin.